Pentru îmbinări filetate de până la M 36 materiale pasive

Vâscozitatea la +25°C (+77°F) conform Brookfield 3.000 - 6.000 mt mPa·s

Rezistența la temperatură între -60 și +180 °C

Rezistența finală (100%) după: 6 - 12 h